Deelakkoord Internationaal Talent Programma

Net zoals in de rest van Nederland zijn de arbeidstekorten in Zuid-Holland groter dan ooit. Om deze op te lossen, wordt geïnvesteerd in de werving van arbeidskrachten uit Nederland én arbeidskrachten uit het buitenland. Vooral voor de invulling van hbo & wo banen in sectoren als Life Sciences & Health, High Tech en Maritiem is er behoefte aan extra internationale arbeidskrachten.

Er bestaan al veel initiatieven om internationale werknemers te werven en te binden aan Zuid-Holland. Om deze te versterken en te bundelen binnen één programma én om Zuid-Holland te positioneren als de regio waar het voor internationaal talent goed werken en wonen is, is recent het Human Capital Deelakkoord Internationaal Talent Programma ondertekend.

Het deelakkoord is de eerste stap in het opstarten van het Internationaal Talent Programma. Het programma kent drie pijlers: het aantrekken van internationaal talent, het behouden van (internationaal) talent en het ondersteunen van werkgevers bij het aantrekken van internationaal talent. Op landelijk niveau wordt hieraan gewerkt via de NL Talent Coalition. Ook Zuid-Holland krijgt een online portal, waar zowel ondernemers als internationaal talent meer informatie kunnen vinden. De aanjager van het deelakkoord is InnovationQuarter. “Met dit portal kunnen we de behoeften van ondernemers in de regio borgen en inzoomen op wat Zuid-Holland voor internationaal talent te bieden heeft”, aldus Rinke Zonneveld van InnovationQuarter.

Gedeputeerde Willy de Zoete vertelt: “Onze eerste inspanning in deze dichtbevolkte provincie is het verhogen van de arbeidscapaciteit en het opleiden van de aanwezige beroepsbevolking voor functies waar in de toekomst behoefte aan is. Daarnaast zal het steeds nodig blijven om de Zuid-Hollandse economie slagvaardig en innovatief te houden en om naast onze eigen werknemers, ook internationale (kennis)medewerkers aan te trekken. Een deel daarvan studeert op onze hogescholen en universiteiten. Het Human Capital Deelakkoord Internationaal Talent Programma versterkt de samenwerking tussen overheden, bedrijven, MKB, VNO-NCW en onderwijsinstellingen en draagt zo bij aan het vinden, binden en behouden van de juiste mensen voor de juiste banen in een innovatief, concurrerend Zuid-Holland.”

Lees op de website van InnovationQuarter(verwijst naar een andere website) verder over het Deelakkoord Internationaal Talent Programma.

Human Capital

Het Deelakkoord Internationaal Talent Programma is onderdeel van het bredere Human Capital Akkoord. Dat akkoord werd in juni 2019 ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord. Het heeft als doel het talent van werkenden optimaal te benutten. Lees op de website van Economic Board Zuid-Holland(verwijst naar een andere website) meer over het Human Capital Akkoord.

Op foto: De initiatiefnemers en partners van het Deelakkoord Internationaal Talent Programma (foto provincie Zuid-Holland).

Geef een reactie