Gemeente Noordwijk als eerste regiogemeente aangesloten op het e-depot

Burgemeester Wendy Verkleij en Ariela Netiv, directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken ondertekenden donderdag 11 november 2021 een overeenkomst. Met de overeenkomst is de gemeente Noordwijk aangesloten bij het e-depot van Erfgoed Leiden. In het e-depot wordt digitale informatie duurzaam bewaard voor de toekomst en raadpleegbaar.
Dit is een uitbreiding van de bestaande samenwerking op het gebied van erfgoed. Naast advies over archeologie is ook het archief van Noordwijk en Noordwijkerhout ondergebracht bij Erfgoed Leiden.

Kijkje achter de schermen
Tijdens de bijeenkomst kregen de burgemeester en haar collega’s een kijkje achter de schermen: in het archief depot, het restauratie atelier en het archeologisch depot. Na de kennismaking met Erfgoed Leiden en Omstreken verheug ik mij op de samenwerking. Het is van belang om digitale gegevens veilig en duurzaam te bewaren voor de toekomst. Mooi dat we het spits afbijten in de regio voor het aansluiten bij het e-depot. aldus de burgemeester Wendy Verkleij. De digitale videotulen van de raadsvergaderingen van Noordwijkerhout uit de periode van 2011-2018 zullen als 1e in het e-depot worden opgenomen.

Archief Noordwijk
Het archief van Noordwijk is sinds 2005 in bewaring gegeven in Leiden, zowel overheidsarchieven als particuliere archieven. Dit zijn onschatbare informatiebronnen over de sociale en culturele aspecten van burgerlijk leven. Bekijk digitaal de inventarissen van de papieren archieven en de stukken zelf zijn te raadplegen in de studiezaal aan de Boisotkade 2a in Leiden.

Advies, voorlichting en educatie over archeologie
Erfgoed Leiden verleent ook diensten aan de gemeente Noordwijk op het gebied van archeologie. Hieronder valt advisering bij vergunningstrajecten, voorlichting en educatie.

Samenwerking in de hele Leidse regio
Erfgoed Leiden en Omstreken ondersteunt en adviseert meerdere gemeenten en organisaties in de Leidse regio op het gebied van archieven, cultuurhistorie, monumenten, archeologie en educatie.

Bron foto:
Gemeente Noordwijk

Geef een reactie