VNO-NCW West tegen bezuiniging infra Duin- en Bollenstreek

De provincie heeft het voornemen 20 miljoen euro  te bezuinigen op het budget ‘Mobiliteitsmaatregelen Duin- en Bollenstreek’.  VNO-NCW West heeft in een brief aan Provinciale Staten laten weten dit onbegrijpelijk beleid te vinden. De provincie Zuid-Holland toont zich geen betrouwbare gesprekspartner zoals we mogen verwachten. Van een zorgvuldig besluit is geen sprake.

Al lange tijd dringt VNO-NCW West, samen met de brancheorganisaties EVO en TLN,  bij de overheid erop aan te investeren in een betere bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Ondanks de uitbreidingen van het openbaar vervoer zal de ov-capaciteit onvoldoende zijn om de mobiliteitsgroei (als gevolg van economische groei en nieuwe woonlocaties) op te vangen.

Lange tijd is ingezet op de aanleg van de Duinpolderweg, de verbinding tussen de N205 en N206. De provincie Noord-Holland trok zich echter in maart 2020 onverwacht terug uit het samenwerkingsverband dat de regio beter wilde ontsluiten.  Waarop gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) van de provincie Zuid-Holland liet weten dit besluit ‘bijzonder’ te vinden. “… er wordt een streep gezet door jaren aan werk en zorgvuldige besluitvorming. Dit is erg slecht nieuws voor de Duin- en Bollenstreek ”, zei hij tegen omroep West.

Feitelijk vertoont de provincie Zuid-Holland nu vergelijkbaar gedrag. Zonder de regio Holland-Rijnland, gemeenten en ondernemers te infomeren, komt zij met een forse bezuiniging, terwijl deze partijen tegelijkertijd bij de provincie aan tafel zitten voor de Regionale Strategie Mobiliteit.  Alternatieve infrastructuur voor de  Duinpolderweg is nu van de kaart geveegd. 

De bezuiniging van 20 miljoen euro presenteert het provinciebestuur als een tijdelijke verschuiving van budgetten, maar de garantie dat het geld op termijn terugkomt naar de Duin- en Bollenstreek is er niet.

De brief leest u hier

Geef een reactie