Gemeente Noordwijk beraadt zich over opwekken van hernieuwbare energie

Noordwijk beraadt zich over de lokale energiestrategie. Het doel is om fossiele brandstof te vervangen door energie uit hernieuwbare bronnen. Duurzame energie die niet op raakt zoals zonne- en windenergie noemen we hernieuwbare energie. Fossiele brandstof zoals aardgas of aardolie stoot bij verbranding CO 2 uit. Hernieuwbare energie doet dit niet. Hoe minder van het gas CO2 vrijkomt, hoe minder de aarde opwarmt. Hoe eerder we de klimaatdoelen halen.

Steun

Iedere gemeente moet in 2030 duurzame energie opwekken. Binnen de eigen gemeentegrenzen. Noordwijk vindt het belangrijk om brede steun te krijgen voor de manier waarop. Het is aan de gemeenteraad om hierover te adviseren.

Kaders en doelen

Geen makkelijke opdracht. Daarom geeft het College van B&W kaders mee aan de gemeenteraad. De kaders kunnen helpen om de lokale energiestrategie (LES) in te richten. Zoals een aanpak voor de winning en de hoeveelheid hernieuwbare energie. De doelen van de kaders op een rij:

  • Afbakening voor de ‘gesprekken’ met de inwoners, bedrijven en organisaties
  • Een eerste toetsingskader bij het schrijven van de LES
  • Een kader voor de gemeenteraad zelf bij het vaststellen van de LES.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.