Rapport toont milieueffecten van windturbines en zonnevelden in de regio

Voor de RES-regio Holland Rijnland is het definitieve milieueffectenrapport, ook wel planMER genoemd, afgerond. Het rapport laat zien wat de effecten van de energietransitie zijn op het milieu. Het planMER helpt overheden, zoals Gemeente Alphen aan den Rijn, bij de keuzes voor zoekgebieden of locaties voor windturbines of zonnevelden. Maar het is geen bindend advies. Het planMER toont vanuit milieuoogpunt waar er in de regio mogelijkheden zijn, waar aanpassingen in beleid nodig zijn en ook waar het wettelijk niet mogelijk is.

Dertig regio’s in Nederland werken aan een eigen Regionale Energie Strategie, de RES, waaronder de RES-regio Holland Rijnland. Dertien gemeenten, waaronder Gemeente Alphen aan den Rijn, twee waterschappen, de provincie, de netbeheerder en andere partijen geven vorm aan de RES Holland Rijnland. Het doel is om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat houdt in dat de benodigde energie zoveel mogelijk in de eigen regio duurzaam wordt opgewekt.  

Pilotregio 

In mei 2020 publiceerde de regio de concept-RES en in maart 2021 de RES 1.0. Om de haalbaarheid van de keuzen in de RES zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, besloten de samenwerkende overheden om een planMER op te stellen. Daarmee was Holland Rijnland, samen met de metropoolregio Eindhoven, één van de twee pilot-regio’s in Nederland die een volledige planMER opstelden.  

RES-regio Holland Rijnland gaf adviesbureau Witteveen+Bos opdracht om het milieueffectrapport te schrijven. Hun onderzoek laat per gebied zien wat vanwege de milieueffecten beperkingen zijn om windturbines en zonnevelden te realiseren of om warmtebronnen te gebruiken. Daaruit blijkt dat de ambitie voor een energieneutrale regio niet eenvoudig is, maar wel haalbaar. De RES partners gaan aan de slag met de uitkomsten van het planMER bij het verder vormgeven van de RES en het omgevingsbeleid, bij het zoeken naar geschikte locaties en het verder uitwerken van de warmtetransitie. Daarin worden naast de uitkomsten van het PlanMER ook de plannen uit het nieuwe, landelijke regeerakkoord en de collegeplannen van de nieuwe lokale coalities meegenomen. Verdere uitwerking hiervan krijgt een plek in de RES 2.0, die medio 2023 verwacht wordt. 

PlanMER en Gemeente Alphen aan den Rijn 

Gemeente Alphen aan den Rijn gebruikt de resultaten van de Plan MER om de zoekgebieden voor zonnevelden verder uit te werken. Dit geldt ook voor het vinden van nieuwe zoekgebieden voor windturbines. We wachten echter eerst op de milieubeoordeling voor windturbines die het Rijk gaat uitvoeren. Hiermee komt er duidelijkheid over de afstandsnormen die we voor windturbines moeten hanteren. 

Het volledige planMER is terug te lezen op de website van de RES-regio Holland Rijnland: www.wijzijnon.nl. Hier vindt u ook de achttien binnengekomen reacties op het voorlopige planMER met daarop de antwoorden vanuit de RES-regio. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.