Gemeente Alphen aan den Rijn ontvangt CO2-bewust certificaat

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau drie op de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2. Gemeente Alphen aan den Rijn is de 19e gemeente in Nederland met dit certificaat. Gemeente Alphen aan den Rijn werkt samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een schone en gezonde leefomgeving met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Ze willen als gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Daarom hebben ze goede stappen gezet, maar men is er nog lang niet. Dit duurzaamheidsinstrument helpt bij de verdere verduurzaming. 

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus. Hoe meer een bedrijf of organisatie zich inspant om CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger de positie op de ladder. Gemeente Alphen aan den Rijn is gestart op niveau drie, het instapniveau, waarbij het gaat om de bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld zakelijke kilometers en gebouwen. Vanaf niveau vier en vijf wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector, zoals afval en ingekochte goederen en diensten.

In het Duurzaamheidsprogramma beschrijft de gemeente dat zij in 2050 volledig energieneutraal, circulair en klimaatbestendig, met een diversiteit aan plant- en diersoorten wilt zijn. De certificering laat zien waar de gemeente staat en welke stappen gezet moeten worden om in 2050 de doelen te behalen. Ze nemen al een lange tijd maatregelen om onze uitstoot te verminderen. Als gemeente kopen we duurzaam in en kijken waar we materialen kunnen hergebruiken. Ook duurzaam aanbesteden is een belangrijk speerpunt.

CO2-footprint

Sinds 2019 heeft de gemeente haar eigen CO2-footprint geïnventariseerd. Er is gekeken naar de CO2-uitstoot van de organisatie en er is onderzoek gedaan naar het wagenpark, zakelijke vervoer en de openbare verlichting en het gemeentelijke vastgoed. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft als doel gesteld om in 2025 ten opzichte van 2019 de uitstoot te verminderen met 67%. De gemeentelijke organisatie heeft over 2019 in totaal 4.173 ton CO2 uitgestoten. Deze uitstoot staat gelijk aan:

•    16.338 retourvluchten van Amsterdam naar Parijs
•    Het gas en elektra verbruik van 895 huishoudens voor één jaar

In 2020 is er in totaal 3.721 ton CO2 uitgestoten. Hiermee is een absolute reductie gerealiseerd van 11%.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *