Gemeente Zoeterwoude en Hoogheemraadschap van Rijnland gaan samen klimaatopgave aan

Een klimaatbestendige omgeving met oog voor meer biodiversiteit is het streven van wethouder Ruud Bouter van de gemeente Zoeterwoude en hoogheemraad Thea Fierens. De gemeente Zoeterwoude en het Hoogheemraadschap werken al langer goed samen en dat bekrachtigden zij door het ondertekenen van de strategische samenwerkingsagenda (SSA) op 10 maart jongstleden.

Aan­dacht voor aan­pas­sen leef­om­ge­ving

In de afgelopen jaren is goed samengewerkt aan verschillende waterthema’s en was er veel aandacht voor het veranderde klimaat. Extreme weersomstandigheden dwingen ons om de leefomgeving aan te passen. Het grote veenweidegebied in de gemeente met veel agrarisch gebruik heeft te maken met bodemdaling en grondwaterdaling, maar ook met de gevolgen van hevige regenbuien.

“Het IPCC heeft onlangs weer een alarmerend rapport gepubliceerd en dat maakt nog duidelijker hoe belangrijk het is dat we de handen ineenslaan in de klimaatopgave. We moeten onze leefomgeving en ons gedrag aanpassen, daar hebben we elkaar keihard bij nodig. Ik ben blij dat we hier samen met de gemeente Zoeterwoude de schouders onder zetten.”

– Hoogheemraad Thea Fierens

Cam­pag­ne om be­wust­wor­ding te ver­gro­ten

Een van de acties van de uitvoeringsagenda is een campagne voor bedrijven, want overheden kunnen het niet alleen. Ook het vergroten van de bewustwording bij de inwoners is een speerpunt. De thema’s waterkwaliteit en waterketen hebben een belangrijke plek in de strategische samenwerkingsagenda. Beide organisaties spannen zich in om de waterkwaliteit in het stedelijk en buitengebied op een hoog niveau te houden, zodat er geen overlast optreedt voor de gebruikers van het gebied en de biodiversiteit wordt vergroot. We gaan in de uitvoering meer met elkaar afstemmen om zo een nog beter systeem te krijgen. Wethouder Ruud Bouter: ‘Onze mooie en bijzondere gemeente met een groot veenweidegebied richt zich op de duurzame toekomst en water is daarbij een belangrijk thema. Door de samenwerking vast te leggen in deze SSA ligt er een mooie basis voor de komende jaren.’

Bron foto: Hoogheemraadschap van Rijnland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *