Draagvlakmeting gestart voor BIZ in Boskoopse Centrum

De stichting Centrum Boskoop (SCB) heeft het initiatief genomen voor verlenging van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) in het Boskoopse centrum. De komende weken voert de gemeente een draagvlakmeting uit onder de vastgoedeigenaren (van niet-woningen). Wanneer er voldoende stemmen zijn vóór invoering, is het centrum van Boskoop voor vijf jaar weer een BIZ-gebied. Dit maakt het mogelijk om als vastgoedeigenaren collectief te investeren in de aantrekkelijkheid en levendigheid van het Boskoopse Centrum.

Verlenging BIZ Boskoop centrum 2022-2026

Een Bedrijven Investeringszone, kortweg een BIZ, is een afgebakend gebied zoals een winkelgebied, waarbinnen bijdrageplichtigen (collectief) investeren in de kwaliteit en levendigheid van het winkelgebied. De huidige BIZ in het Boskoopse Centrum liep af op 31 december 2021. De Stichting Centrum Boskoop hecht waarde aan de BIZ en wil de BIZ graag verlengen voor vijf jaar, om zo ook de komende vijf jaar gezamenlijk activiteiten te kunnen realiseren die bijdragen aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van het winkelgebied. 

Wethouder Gerard van As is blij met deze stap. “Gezamenlijke activiteiten en inzet is en blijft belangrijk voor de aantrekkelijkheid en levendigheid van het Boskoopse centrum. Een BIZ speelt hierin een belangrijke rol.”

Draagvlakmeting van start

Om de BIZ voor vijf jaar te verlengen is een nieuwe BIZ-verordening door de gemeenteraad vastgesteld. Ook is een uitvoeringsovereenkomst getekend tussen gemeente en de SCB. Om de BIZ daadwerkelijk in te voeren, organiseert de gemeente nu een draagvlakmeting onder de vastgoedeigenaren (van niet-woningen). Pas bij voldoende steun is de BIZ voor vijf jaar weer een feit. Tot 19 april 2022 kunnen de vastgoedeigenaren hierover stemmen; alle eigenaren hebben inmiddels per brief een uitleg over de stemming, het stemformulier en een retourenvelop ontvangen. Na 19 april worden de stemmen geteld door de notaris. Wanneer tenminste de helft van de eigenaren stemt, en daarvan tenminste tweederde vóór stemt, is de BIZ voor de komende vijf jaar een feit.

Meer informatie over BIZ: https://bedrijveninvesteringszone.biz/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *