Hoogheemraadschap van Rijnland heeft nieuw waterbeheerprogramma vastgesteld

Onlangs heeft het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland het nieuwe waterbeheerprogramma vastgesteld. De plannen en ambities die in dit programma staan willen zij samen met de omgeving bereiken. Het waterbeheerprogramma 6 (WBP6) geeft richting aan het waterbeheer in de periode 2022 -2028 en vormt de ruggengraat van al het werk dat Rijnland uitvoert.

Niets doen is geen optie

De komende jaren komen er verschillende uitdagingen op ons af. De zeespiegel stijgt, piekbuien en droogte. Het lijken problemen voor later, maar dat zijn ze niet. Ook hebben we te maken met een afnemende biodiversiteit, bodemdaling en de bouw van meer dan 100.000 woningen in ons gebied. En de omslag naar een circulaire economie, een te hoge stikstofuitstoot en de snelle digitale ontwikkelingen raken ons. Niets doen is geen optie! Dus streven we naar een klimaatbestendige leefomgeving, waarin we ook over twintig, vijftig of honderd jaar nog veilig en gezond kunnen wonen, werken en genieten.

Water in de ruim­te­lij­ke in­rich­ting

Deze uitdagingen hebben we verwerkt in het waterbeheerprogramma 6; water wijst de weg. Vanuit de kerntaken werken we aan een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving. Onze ambitie is dat alle gebieden in Rijnland in 2050 klimaatbestendig zijn. Dit betekent twee dingen; alle nieuw te ontwikkelen gebieden in Rijnland worden klimaatbestendig ingericht en alle bestaande gebieden worden stap voor stap klimaatbestendig gemaakt. Alleen zo kunnen we West-Nederland, het gebied dat ons zo na aan het hart ligt, behouden voor de toekomst.

Be­kijk het pro­gram­ma

Hoe we dit gaan doen? Lees ons waterbeheerprogramma 6 (WBP6).Bekijk het WBP6

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *