Provincie helpt gemeenten in Zuid-Holland met stimulering woningbouw

De businesscase van sociale- en middenhuurprojecten kent vaak een onrendabele top. Daarom springt de provincie bij met de Knelpuntenpot.

In 2021 droeg de provincie met deze subsidie bij aan de versnelde bouw van ruim 3.100 woningen. In 2022 is een bedrag van €2,25 miljoen beschikbaar.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “Vorig jaar zat er een bedrag van €10,5 miljoen in de pot. We hebben de subsidieregeling geëvalueerd en het blijkt dat gemeenten de bouw hiermee echt konden versnellen. Ook gaven de gemeenten aan dat de aanvraagprocedure eenvoudig is. Daarom stellen we de subsidieregeling opnieuw open, dit keer met een budget van €2,25 miljoen.”

De regeling wordt opengesteld op woensdag 11 mei 2022 en aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Naast de gangbare sociale- en middenhuurwoningen komen ook onzelfstandige studentenwoningen in aanmerking. Elke gemeente in Zuid-Holland kan 1 aanvraag indienen. Een belangrijke voorwaarde is dat er binnen 2 jaar wordt gestart met de bouw van de huurwoningen. Alle voorwaarden zijn via deze website terug te vinden: Knelpuntenpot.

Per sociale huur of middenhuurwoning kan een bedrag van €5.000 worden aangevraagd. Omdat het budget lager is dan vorig jaar, is het maximumbedrag per aanvraag verlaagd van €500.000 naar €250.000. Op deze manier komen zo veel mogelijk gemeenten in aanmerking voor een bijdrage.

Meer informatie

Gemeenten kunnen in de periode 18 april tot en met 6 mei in vooroverleg met de provincie over hun aanvraag. Op donderdag 14 april is er van 9.00-10.30 uur een digitale informatiesessie over de aanvraagprocedure. In deze sessie wordt ook aandacht besteed aan de andere subsidieregelingen van de provincie, aan subsidieregelingen van het Rijk, die RVO uitvoert, en aan de inzet van het Expertteam Woningbouw.

Gemeenten kunnen zich aanmelden voor de informatiesessie en een afspraak maken voor vooroverleg via [email protected]. De Knelpuntenpot is onderdeel van de Zuid-Hollandse Woningbouwagenda.

Bron: provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *