Ontwikkelingen Arbeidsmarkt Holland Rijnland

Jan Wassenaar, Senior Adviseur Werkgeversdienstverlening & Frank Verduijn, Arbeidsmarktadviseur

Momenteel is er veel gaande in de wereld. Corona, wat nog steeds rondwaart en waarvan men niet weet wanneer en hoe het weer de kop op gaat steken, de inval van Rusland in de Oekraïne en de nog steeds als een zwaard van Damocles boven de bouwwereld hangende stikstofmaterie.

Al deze zaken hebben hun weerslag op de economie van Nederland en de daaraan gerelateerde arbeidsmarkt. De economie kromp in het begin van de coronacrisis fors, maar herstelde zich in de loop van 2020. In het 2e kwartaal van 2021 was de economie weer op of zelfs boven het niveau van voor de coronacrisis. 

Op de arbeidsmarkt waren de effecten niet zo groot: 

De werkgelegenheid daalde maar weinig

de werkloosheid steeg nauwelijks

het aantal WW-uitkeringen bleef laag.

Tussen bedrijven, beroepen en sectoren zijn wel grote verschillen in de mate waarin zij getroffen zijn. Steunmaatregelen hebben tijdens de coronacrisis voor een overbrugging van de werkgelegenheid gezorgd. 

Grote tekorten

De toename van het aantal openstaande vacatures zorgde ervoor dat de regionale arbeidsmarkt vanaf het 2e kwartaal van 2021 weer getypeerd kon worden als ‘krap’. Er zijn wel verschillen tussen de beroepsklassen. Zo gold eind 2021 voor grafisch vormgevers, kappers en schoonheidsspecialisten bijvoorbeeld ‘gemiddelde’ arbeidsmarktspanning. Dat wil zeggen dat vraag en aanbod voor deze beroepsgroepen ongeveer met elkaar in evenwicht waren. 

Tegelijkertijd waren er ook beroepsgroepen met grote tekorten, die als ‘zeer krap’ te boek stonden. Dit gold bijvoorbeeld voor :

Laders, lossers & vakkenvullers

– Transportplanners

– Hoveniers

– Vrachtwagenchauffeurs

– Verzorgenden

– Software- & applicatieontwikkelaars

– Schoonmakers 

– Kinderopvangmedewerkers

Kijken we naar de bouw, dan zien we dat door de vergrijzing in Holland Rijnland wordt verwacht dat krapte de komende jaren een structureel probleem blijft. Sectorspecifieke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, kunnen leiden tot een verdere toename van krapte.

Daarnaast zien we een rem op de ontwikkeling in de bouw door een stijgende kostprijs van bouwmaterialen. De vraag is in hoeverre dit de groei van de bouwsector zal vertragen. De berichten hierover zijn zo wisselend dat daar geen peil op te trekken is.

Kansen voor de arbeidsmarkt in de bouw zijn ook gelegen in de extra gelden die beschikbaar zijn gekomen vanuit de regeling Woningbouwimpuls, o.a. Projectlocatie Valkenburg en een aantal projecten in Leiden / Alphen aan den Rijn komen hiervoor in aanmerking.

Krapte op de arbeidsmarkt in de bouw ook in onze regio

Onderstaande grafiek laat zien dat het aantal WW-uitkeringen voor werkzoekenden met een bouwberoep in Holland Rijnland, ondanks een (niet ongebruikelijke seizoens)stijging in december, het voorbije jaar flink daalde. Eind 2021 stokte de teller op 160. Meer dan de helft van deze WW-uitkeringen werd verstrekt aan werkzoekenden van 50 jaar of ouder (85) en slechts een fractie (5) aan jongeren onder de 27 jaar.

Een vergelijking met voorgaande jaren laat goed zien hoe hard het regionale aantal WW-uitkeringen voor bouwberoepen is afgenomen. Eind 2021 waren dat er namelijk 35% minder dan eind 2020 en 9% minder dan eind 2019. Bovendien is lang niet gezegd dat alle WW’ers die eind 2021 ingeschreven stonden met een bouwberoep ook direct aan de slag konden. De verwachting is dat hier flink wat werkzoekenden tussen zaten die vanwege ziekte, calamiteit of domweg het ontbreken van diploma’s niet direct aan de slag konden. Over het algemeen genomen zien we dat personen met een beroep in de bouw of techniek weer snel aan de slag gaan.

Kijken we naar de afzonderlijke bouwberoepen, dan valt op dat alleen het regionaal aantal WW-uitkeringen voor schilders & behangers (44), timmerlieden burgerlijk & utiliteit (14) en loodgieters/installateurs gawalo (10) in de dubbele cijfers loopt. Voor alle andere beroepen stonden eind vorig jaar dus in heel Holland Rijnland minder dan 10 WW’ers ingeschreven. En dat in de wintermaanden.

Vacatures

Terwijl het aantal werkzoekenden flink daalde, nam het aantal vacatures juist sterk toe. Eind 2021 stonden er in Holland Rijnland zo’n 1200 vacatures open voor bouwberoepen. Als we jaren met elkaar willen vergelijken kunnen we dat vanwege de seizoensgevoeligheid van de bouw het beste doen door het kwartaalgemiddelde te nemen. Dat bedroeg in 2021 ongeveer 1000. Er stonden toen in Holland Rijnland per kwartaal gemiddeld dus zo’n 1000 vacatures open voor bouwberoepen, 80% meer dan in 2020 en 55% meer dan in 2019.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *