Hoogheemraadschap van Rijnland actief met groots project gemeente Noordwijk

In de periode van 13 september 2021 tot en met 24 maart 2022 is het zuidelijke deel van de Parallel Boulevard te Noordwijk vernieuwd. Dit gebeurde in samenwerking met de gemeente Noordwijk. De belangrijkste werkzaamheden vonden ondergronds plaats. Deze werkzaamheden hadden tot doel om goed voorbereid te zijn op een veranderend klimaat met mogelijk heftige regenbuien en een te hoge grondwaterstand. Door de werkzaamheden wordt wateroverlast tegengegaan.

De werkzaamheden duren twee jaar; van september 2021 tot en met maart 2022 is het eerste deel uitgevoerd aan het deel ten zuiden van de Lage Wurft. De werkzaamheden zijn goed en volgens planning verlopen. We nemen goede punten en verbeterpunten mee naar het tweede jaar. In september start Dura Vermeer met de werkzaamheden aan de andere helft van de Parallel Boulevard. Ook dan zal er steeds een klein deel worden aangepakt om de overlast te beperken en bereikbaarheid van omwonenden niet onnodig te frustreren. In maart 2023 wordt het project afgerond. 

Grond­wa­ter­drain

Onder de Parallel Boulevard is op zes meter diepte een RVS grondwaterdrain aangelegd. Deze drain regelt het grondwater via een pompput waarin het grondwater op dit moment al afgevoerd wordt naar een gebied waar een tekort aan water is (Vinkenveld). De drain doet dus zijn werk. Tijdelijke bovengrondse pompen die waren geïnstalleerd om wateroverlast in de kelders van de panden aan de Parallel Boulevard tegen te gaan, worden zo overbodig.

Re­gen­wa­ter­op­slag

Ook is voor de buffering en afvoer van het regenwater een separaat infiltratieriool aangelegd. Buizen met een doorsnede van 2 meter zijn ondergronds geplaatst voor de opvang van schoon regenwater. Net zoals de grondwaterdrain zijn ook deze grote buizen door middel van een sleufbekisting geplaatst om verzakkingen van grond en de daaruit volgende mogelijke schade aan panden tegen te gaan. Het regenwater wordt niet meer via de riolering afgevoerd maar opgeslagen en langzaam afgegeven aan de bodem.

Ove­ri­ge werk­zaam­he­den

Tijdens de werkzaamheden is ook het vuilwaterriool vervangen en is er onderhoud gepleegd aan de ondergrondse kabels en leidingen. Ook is er archeologisch werk uitgevoerd. Daarna hebben de stratenmakers nieuwe bestrating aangelegd en op 24 maart is het laatste laagje geluid reducerende asfalt aangebracht. Omdat in april het toeristische seizoen in Noordwijk aan Zee begonnen is, zijn de werkzaamheden in de tweede helft van maart 2022 voorlopig afgerond. Begin september 2022 volgt fase 2.  

Ge­ïn­te­res­seerd in dit pro­ject?

Meer informatie vind je op www.parallelboulevard.nl 

(Foto: Hoogheemraadschap van Rijnland)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *