PWA is ISO gecertificeerd!

PWA is sinds kort ISO gecertificeerd. Namens de directie van PWA vertelt Steph de Jong er meer over;

Vraag vanuit onze klanten
“Omdat onze klanten groter en professioneler worden en daarmee hogere eisen stellen, kregen we steeds vaker de vraag of wij – als hun leverancier en/of dienstverlener – ons ook konden ISO certificeren. Bovendien beseften we al gauw dat ISO-certificering een enorme meerwaarde zou zijn voor de professionalisering van onze organisatie.”

Kwaliteitsbewaking
“Dankzij ISO 9001 – het eerste keurmerk waar we nu aan voldoen – heeft u voortaan een professioneler, meer gestructureerd PWA tegenover u als IT-partner. De norm staat voor kwaliteitsbewaking en wordt ook wel versimpeld uitgelegd als ‘zeg wat je doet’, ‘doe wat je zegt’ en ‘bewijs’. Hierdoor is er nu meer structuur en duidelijkheid in onze organisatie.”

“Zo houden we nu continue in de gaten of we het zowel intern als extern goed doen. Wij vragen onze klanten via reviews om input en anticiperen op terechte kritiek. We houden intern het werkplezier op een hoog peil zodat we onze collega’s en hun kennis behouden. En we controleren bijvoorbeeld ook of onze leveranciers tijdig kunnen leveren. ISO 9001 dwingt ons zo continue onze eigen prestaties te meten en te verbeteren. En doordat wij ons met dit keurmerk nu aan bepaalde standaarden conformeren, bent u als klant van kwaliteit verzekerd.”

Informatiebeveiliging
“ISO 27001 – het tweede keurmerk waar we nu aan voldoen – geeft u als klant zekerheid dat wij groot belang hechten aan privacy, zorgvuldig met (persoonlijke) gegevens omspringen en die ook goed hebben beveiligd. ISO 27001 is namelijk een internationale norm voor informatiebeveiliging.”
“Omdat wij ook zorgorganisaties, zoals apotheken, als klant hebben, hebben wij ook gekozen om NEN 7510 te certificeren zodat wij kunnen instaan voor strenge informatiebeveiliging. NEN 7510 is immers een keurmerk voor organisaties die te maken hebben met persoonlijke gezondheidsinformatie (zoals zorginstellingen en hun dienstverleners) waarbij het een Nederlandse aanvulling is op het internationale ISO 27001.”

“Dankzij NEN 7510 weten wij nu veel beter deze zorgorganisaties te bedienen omdat wij weten aan welke beveiligingseisen zij moeten voldoen en hoe wij dit kunnen faciliteren. Dit is uiteraard ook goed nieuws voor al onze andere klanten omdat wij nu nog beter weten hoe beveiligingsomgevingen in te richten, ook voor bedrijven waar NEN 7510 niet verplicht is.”

Gecertificeerd, en nu?
“Het certificeren was een proces van ruim een jaar waarbij we allerlei processen in kaart brachten, op een ander niveau begonnen te opereren, professionaliseerden en via bijeenkomsten met het hele bedrijf ook zorgden voor bewustwording. Met certificering houdt dit proces nu echter niet op. Het blijft een continu proces waarbij jaarlijks wordt gecontroleerd of we nog voldoen aan de normen. Eens per drie jaar moeten we weer volledig worden gecertificeerd.”

Wat betekent dit voor de klant?
“Met deze keurmerken zijn wij een professionelere, beter gestructureerde IT-organisatie die beter is ingericht naar de wensen van onze klanten. Heeft u vragen over de ISO-certificering, neem dan gerust contact met ons op.”

Contactinformatie:
PWA
Pletterij 1F
2211 JT Noordwijkerhout
T | 0252 200 000
E | [email protected]
https://www.pwa.nl/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *