Meerdere scenario’s ontwikkeling Gnephoek Alphen aan den Rijn

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft naar aanleiding van het onafhankelijke advies van de heer Kuijken een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de ontwikkelrichting van de Gnephoek in gemeente Alphen aan den Rijn

Meerdere scenario’s beschreven

In het advies aan de minister van VRO zijn meerdere scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van de Gnephoek beschreven. De heer Kuijken is van mening dat scenario 3.1 het meest kansrijk is om verder te onderzoeken en uit te werken. In scenario 3.1 wordt woningbouw gerealiseerd in het zuidelijke en oostelijke deel van de Gnephoek langs de Oude Rijn en de Heimanswetering, op de betere gronden. Woningbouw op de locatie Noordrand I is geen onderdeel van dit scenario.

De heer Kuijken constateert ook dat eventuele woningbouw in de Gnephoek vooral gericht is op de periode na 2030. Eventuele woningbouw in de Gnephoek zal maar een beperkte bijdrage kunnen leveren aan de woningbouwbehoefte tot en met 2030.

Bestuurlijk overleg

Op woensdag 5 oktober heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de minister voor VRO over het advies van de heer Kuijken. Hierbij waren ook bestuurlijke vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente Alphen aan den Rijn, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland.

De minister heeft in het overleg aangegeven dat hij er ook een voorkeur voor heeft dat scenario 3.1 uit het advies van de heer Kuijken nader wordt onderzocht en uitgewerkt. Namens het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn is aangegeven dat de gemeente dit scenario gaat onderzoeken en uitwerken.

Gedeputeerde Staten zullen het uit te werken plan op basis van de procedure en criteria die beschreven staan in de brief aan Provinciale Staten van 19 april 2022 (PZH-2022-802767867). Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten toegezegd dat ambtelijk al vanaf een vroeg stadium technisch wordt meegekeken met de te voeren onderzoeken.
Dhr. Kuijken verwacht dat er in de tweede helft van 2023 bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden op basis van het uitgewerkte plan.

Niet in beton gegoten

In het overleg is verder geconstateerd dat scenario 3.1 niet op voorhand in beton gegoten is. De precieze geografische begrenzing en het aantal mogelijk te bouwen woningen zijn o.a. afhankelijk van het nog uit te voeren bodemonderzoek, mobiliteitsonderzoek en de voorwaarde dat de woningbouw klimaatadaptief gerealiseerd moet kunnen worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *