Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in het centrum van Noordwijkerhout

Door met de bedrijveninvesteringszone in het centrum van Noordwijkerhout. Uit de definitieve draagvlakmeting blijkt dat een meerderheid van de bevraagde ondernemers positief staat tegenover de komst ervan. De 4e BIZ in gemeente Noordwijk is een feit.

Onlangs maakten wethouder Roberto ter Hark, Economie & Financiën, en de bestuursleden van de BIZ Stichting Noordwijkerhout Centrum de uitkomst van de draagvlakmeting bekend. Het zijn Debby Schouten, Ria Vink en Pieter van der Geest.

Wettelijk verplicht en definitief

De draagvlakmeting is wettelijk verplicht. De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) bepaalt dat de ondernemers zich in een draagvlakmeting kunnen uitspreken over het voornemen. De draagvlakmeting is gehouden onder de 118 ondernemers in het gebied Noordwijkerhout Centrum.

Juridisch zeker

Het gaat dus om een officiële meting. Onder toezicht van een notaris uitgevoerd. Op 22 november 2022 heeft notaris Luijer te Noordwijk de stemmen geteld. De notaris heeft hiervan een proces-verbaal opgemaakt. Het proces verbaal is door het college bevestigd, waarmee de uitkomst vaststaat. 

Positief 

De uitkomst luidt: van het aantal ontvangen geldige stembiljetten heeft 69% positief gestemd over het instellen van de BIZ Noordwijkerhout Centrum. De response was hoog. 66%. Er is dus voldoende draagvlak onder de ondernemers in Noordwijkerhout Centrum voor de bedrijveninvesteringszone. 

4e BIZ

Hiermee is de BIZ voor Noordwijkerhout Centrum per 1 januari 2023 een feit en kan de Gemeente Noordwijk aan de slag met de vierde BIZ binnen de gemeente. De andere zijn in Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen en Bedrijvenpark Gravendam.

Looptijd

De BIZ Noordwijkerhout Centrum heeft een looptijd van 5 jaar. In het laatste jaar van de looptijd zullen de ondernemers, indien gewenst, voorbereidingen moeten gaan treffen voor het verlengen van de BIZ voor weer een periode van 5 jaar.

Op verzoek 

Er is veel voorwerk aan vooraf gegaan. De bestuursleden van de BIZ Stichting Noordwijkerhout Centrum kwamen eerder met het verzoek tot de oprichting van een BIZ voor Noordwijkerhout Centrum. De bijbehorende uitvoeringsovereenkomst werd afgelopen september door het bestuur van de BIZ stichting en de gemeente Noordwijk ondertekend. Check ons eerder verschenen Een nieuwe Bedrijveninvesteringszone in gemeente Noordwijk.

Vitale dorpen met even vitale kernen 

Met het instellen van de BIZ Noordwijkerhout Centrum willen de ondernemers het volgende bereiken:

  • Een aantrekkelijk en veilig winkelgebied voor de bezoekers.
  • Versterking van de aankleding van het winkelgebied.
  • Middels evenementen de traffic in het gebied minimaal behouden of vergroten.
  • Het verwezenlijken van een beter ondernemersklimaat.
  • Verbetering van de onderlinge communicatie tussen de ondernemer.
  • Het vestigingsklimaat minimaal behouden of vergroten.
  • Het tegengaan van leegstand.
  • Vertegenwoordiging van het belang van de ondernemer binnen het winkelgebied bij de gemeente Noordwijk.

Meer weten? Check de website van Bedrijven Investeringszone Noordwijkerhout Centrum

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *