Gedeputeerde reikt subsidiecheques uit aan 4 fieldlabs

Gedeputeerde Meindert Stolk reikte tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Provinciehuis in Den Haag subsidiecheques uit aan 4 fieldlabs. Deze fieldlabs leveren een belangrijke bijdrage aan innovatie in de transitie naar een duurzame en digitale economie. De cheques maken deel uit van het meerjarig subsidieprogramma Kansen voor West en wordt onder andere gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De 4 fieldlabs

Met de subsidie kunnen de fieldlabs zich doorontwikkelen met het doel om het bedrijfsleven nog beter te kunnen faciliteren in de (door)ontwikkeling, opschaling of implementatie van hun innovatieve producten. Dat kan op 3 manieren:

  • fysieke doorontwikkeling
  • organisatorische doorontwikkeling
  • thematische doorontwikkeling

De 4  fieldlabs die een subsidie ontvangen zijn:

  • Campus@Sea
  • Duurzaamheidsfabriek Data Value Drechtsteden
  • Fieldlab Identificatie Organische Stoffen
  • Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE)

Gedeputeerde Meindert Stolk (Economie en innovatie): “We zijn blij dat het Kansen voor West programma ons als provincie in de gelegenheid stelt om wederom een mooie investering in fieldlabs te kunnen doen en om daarmee de transities naar een duurzame, circulaire en digitale economie te versnellen. De subsidies die ik heb uitgereikt worden vooral besteed aan de doorontwikkeling van de fieldlabs. Ik ga zeker een keer langs om te kijken hoe de subsidies worden ingezet.”

Belang van fieldlabs

De provincie Zuid-Holland heeft een groot aantal zeer innovatieve sectoren, clusters en ecosystemen waar wereldwijd toonaangevende innovaties worden ontwikkeld en toegepast. Fieldlabs spelen hierbij een belangrijke rol, omdat bedrijven en kennisinstellingen daar in de praktijk samenwerken om nieuwe technologieën te kunnen ontwikkelen en testen. Vanwege de grote meerwaarde die fieldlabs spelen in de regionale innovatieve ecosystemen ziet de provincie Zuid-Holland het als haar rol om (met de beperkte middelen die we hebben) door middel van het programma Kansen voor West deze fieldlabs te ondersteunen. Zo heeft de provincie sinds 2015 al bijna €30 miljoen subsidie verstrekt aan fieldlabs.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *