Miljoenenprojecten woningen en wegen Alphen aan den Rijn

Elk jaar wordt een ‘lijst’ gemaakt met welke grote projecten op stapel staan in gemeente Alphen aan den Rijn. Het gaat daarbij om woningbouw, bijvoorbeeld het masterplan voor de Gnephoek, en om infrastructuur, bijvoorbeeld de aanleg van de Bodegravenboog en doorfietsroutes. De lijst heet Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouw- en Infrastructuur (MIPWI) en wordt regelmatig bijgesteld.

Dit jaar blijkt door de crises dat er vele miljoenen meer nodig zijn dan eerder is berekend. “Niet alles kan”, zei wethouder Relus Breeuwsma onlangs tijdens een raadscommissievergadering. “Daarom is er een prioriteitenlijst met wat doen we wel en wat doen we niet. We krijgen te maken met veel externe kosten en prijsverhogingen.”

De eindconclusie is dat er meer gedaan moet worden met minder geld en dat er projecten zullen vervallen. Dat is overigens niet nieuw. De kern van de lijst met grote projecten is juist dat er een levend document is waarin de ontwikkelingen en bijbehorende keuzes zichtbaar zijn.

Afgevallen projecten
Belangrijke projecten die dit jaar van de lijst afgevallen zijn:

  • Boskoop brug Randenburg
  • Aansluiting Hoorn-west via Prinsenschouw op Rondweg Alphen-Stad
  • Ongelijkvloerse kruising Leidse Schouw met de spoorlijn

De wens voor de ongelijkvloerse kruising blijft overigens wel bestaan. Dit project staat nu op de groslijst, een lijst met wensen zonder financiering, en daarvoor zal een lobby worden opgezet. De gereserveerde gelden zullen worden ingezet voor het nieuwe regionale station bij Hazerswoude-Rijndijk.

Nieuwe projecten
Belangrijke nieuwe projecten die dit jaar op de lijst zijn geplaatst zijn:

  • Versneld vervangen verkeersregelinstallaties (stoplichten)
  • Profileren als aantrekkelijke fietsgemeente
  • Opstellen mobiliteitsvisie

En op de groslijst zijn toegevoegd:

  • Fietsverbinding Aarlanderveense weg
  • Fietsbrug Gnephoek over de Oude Rijn
  • OV hub Alphen Noord (transferium auto-OV)
  • Verbetering veiligheid N209 bij Benthuizen

Daarnaast is er een aantal projecten die nog niet zeker zijn, maar zodra zij zeker zijn wel op de lijst moeten. Dit zijn de maatregelen N207-zuid in Hazerswoude-Dorp in combinatie met maatregelen uit Beter Bereikbaar Gouwe.
Ook gaat wethouder Breeuwsma met de regio in gesprek over het aandeel in de financiering van de Bodegravenboog.

Aangepaste projecten
Een aantal projecten heeft een verhoging van 10 procent in de kosten door de prijsstijgingen. En er zijn projecten die opschuiven in tijd. Het gaat dan om projecten waarbij de gemeente geen trekker is zoals de vernieuwing van de Steekterbrug of om projecten waar nog onderzoek naar gedaan wordt zoals de doorfietsroutes.

Woningbouw
Op de lijst is de belangrijkste nieuwe reservering voor woningbouw in de Gnephoek. Hiervoor wordt een masterplan gemaakt.

MIPWI vaststellen
Het Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouw- en Infrastructuur (MIPWI) wordt door de gemeenteraad voor de jaren 2022-2026 vastgesteld in de komende gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraad geeft daarin samen met het college van burgemeester en wethouders aan waar de prioriteiten liggen. Woningbouw valt onder de portefeuille van wethouder Gerard van As en Infrastructuur hoort bij de portefeuille van wethouder Relus Breeuwsma.

Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *