Nieuwe Ondernemersvereniging Lisse

Vanaf 1 januari 2023 is Lisse een nieuwe ondernemersvereniging rijker. Business Club Lisse (BCL) en Horeca Lisse (HL) gaan samen verder onder de naam Ondernemend Lisse. Het samengaan is het resultaat van de wens om te komen tot één ondernemersvereniging waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn.

In de afgelopen jaren kende Lisse drie ondernemersverenigingen en ook nog een koepelvereniging. Vanuit alle geledingen werd dit als onhandig ervaren. Bovendien is het in veel verenigingen een steeds grotere uitdaging om vrijwilligers te vinden voor het bestuur. Dat geldt ook voor BCL en HL. Na gesprekken met de andere besturen bleek dat er veel overeenkomsten waren, maar ook andere inzichten, met name vanuit het Dorpshart dat haar focus houdt op retail.

Voor het bestuur van Business Club Lisse bestond al langer de wens om met nieuw elan door te gaan. Zij vond in het bestuur van Horeca Lisse een gelijkgestemde partner en zo kwamen beide verenigingen tot een fusie. Voorzitter Dennis van der Voort van Business Club Lisse hierover: “we waren op zoek naar nieuwe energie, nieuwe bestuursleden en een duidelijke richting. Als Ondernemend Lisse zetten we ons in voor alle bedrijven in Lisse vanuit de kerntaken: verbinden, belangen behartigen en kennis delen. We gaan ook het bestuur versterken met iemand uit de horeca en jongere bestuursleden. Goed voor de toekomst!”.

Ton Freriks, voorzitter van Horeca Lisse: “samengaan met BCL was voor ons een logische keuze. Zo versterken we het bestuur en is er meer slagkracht. Voor de belangen van de horeca blijft een specifieke commissie horeca bestaan, dat is heel praktisch. De samenwerking tussen de besturen was altijd al heel prettig. En met het fusiebestuur wordt dat alleen maar beter. We hebben er zin in!”

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van BCL is de nieuwe naam Ondernemend Lisse bekend gemaakt en ook de gezamenlijke toekomst. Tevens heeft voorzitter Dennis van der Voort bestuurslid George Hoogkamer in het zonnetje gezet. Hij neemt na bijna twintig jaar inzet voor het bedrijfsleven in Lisse afscheid.

Inmiddels is ook de website www.ondernemendlisse.nl live. Het nieuwe bestuur heet alle ondernemers van harte welkom om aan te sluiten en zo het motto” “Samen voor een Ondernemend Lisse” waar te maken.

Op de foto:
links Dennis van der Voort en rechts Ton Freriks. (Fotografie: Sven van der Vlugt)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *