Rogier van der Sande voorgedragen voor tweede termijn als dijkgraaf

Het algemeen bestuur (verenigde vergadering) van het hoogheemraadschap van Rijnland wil graag verder met dijkgraaf Rogier van der Sande. Op woensdag 25 januari heeft de verenigde vergadering dit bekend gemaakt. Het voorstel om de termijn met zes jaar te verlengen gaat naar Gedeputeerde Staten.

Boegbeeld Rijnland
Als oudste waterschap van Nederland werkt Rijnland al 800 jaar aan droge voeten en schoon water. En al honderden jaren vertegenwoordigen dijkgraven Rijnland. De 78e dijkgraaf van Rijnland kijkt met trots terug op het verleden, is trots op het heden, maar heeft zeker ambities voor de toekomst. Secretaris algemeen directeur Mariel Middendorp voelt zich verbonden met de ambities van dijkgraaf Rogier van der Sande: “Rogier van der Sande weet water op de kaart te zetten, water speelt ten slotte een belangrijke rol bij de inrichting van een klimaatbestendige leefomgeving. Net als ik heeft hij passie voor het werk van de waterschappen. Hij kijkt vooruit, door de bril van kinderen en kleinkinderen. Hij heeft oog voor de medewerkers van Rijnland, maar ook voor wie we het allemaal doen: onze inwoners, ondernemers en organisaties. Hij doet dit op een natuurlijke wijze, dat maakt hem een echt boegbeeld voor de organisatie.” 

Ervaren bestuurder
Van der Sande is een ervaren bestuurder met veel kennis van de regio. Hij was voorheen gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Voorafgaand aan zijn werk als provinciebestuurder was hij onder meer wethouder van de gemeente Leiden. Hans Demoed, voorzitter vertrouwenscommissie en lid van de verenigde vergadering: “Een ervaren bestuurder voor de functie dijkgraaf is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is samenwerken. Rogier van der Sande is goed zichtbaar, heeft een groot netwerk en kan uitermate goed mensen met elkaar verbinden. Ik heb vertrouwen in de komende jaren, gezien de ambities van Rogier en de actievere rol die Rijnland tijdens zijn eerste termijn heeft verkregen.”

Ambt dijkgraaf
Vroeger (voor 1857) fungeerde de dijkgraaf als een ‘officier van justitie’. De dijkgraaf voerde het recht en zorgde ervoor dat de vonnissen die de hoogheemraden uitspraken uitgevoerd werden. De functie zoals deze nu is, waarbij de dijkgraaf optreedt als de voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur, is pas in 1857 vastgelegd. Deze functie bestaat vandaag de dag nog steeds en is misschien wel relevanter dan ooit. De meest actuele uitdaging is de enorme invloed van de wereldwijde klimaatverandering op ons prachtige, maar ook kwetsbare gebied aan de Noordzee. Denk maar aan de droge zomers van afgelopen jaren en daarnaast de gevolgen van de zeespiegelstijging en de invloed van extreem weer met piekbuien en stormen. Aanpassen aan veranderende omstandigheden horen bij het waterschap en bij de rol van dijkgraaf.

Proces
​​​​​​​De eerste ambtsperiode van dijkgraaf Rogier van der Sande loopt 1 september 2023 af. Conform de Waterschapswet (artikel 46) stelt de verenigde vergadering van Rijnland aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en Noord-Holland voor om er een nieuwe ambtsperiode aan toe te voegen. Gedeputeerde Staten voegt hun beschouwingen toe aan dit voorstel en stuurt het voorstel aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het voorstel gaat daarna naar de Koning en als die akkoord is zal de Commissaris van de Koning dijkgraaf Rogier van der Sande opnieuw beëdigen. De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit voor de duur van zes jaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *