Duidelijke richtlijnen nodig voor toekomstbestendige woningbouw

De provincie Zuid-Holland sluit zich aan bij het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw, een initiatief van een groot aantal publieke en private partijen in de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het convenant bevat eenduidige en ambitieuze uitgangspunten voor energie, circulair, mobiliteit, klimaatadaptatie, natuur en een gezonde leefomgeving. Op deze manier is het mogelijk sneller, goedkoper én duurzaam te bouwen.

Gedeputeerde Anne Koning: “Zuid-Holland moet qua aantal woningen bijna een stad ter grootte van Den Haag bouwen. Daarbij hebben we te maken met de enorme gevolgen van klimaatverandering, stijgende energieprijzen, de uitputting van grondstoffen en teruglopende biodiversiteit. Gemeenten, de bouwsector en andere betrokken partijen hebben eenduidige richtlijnen nodig om te voorkomen dat we kosten afwentelen op de toekomst en nu al bouwen aan een gezonde omgeving. Toekomstbestendig bouwen is essentieel om de Zuid-Hollandse bouwopgave verantwoord vorm te geven.”

Breed gedragen standaard

Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen biedt deze duidelijkheid. Het dient bovendien als platform voor kennis, leren en ontwikkelen. Koning: “Met het convenant is een nationale beweging ontstaan van partijen die toekomstbestendig bouwen gemeengoed maken. Zuid-Holland liet voor klimaatadaptief bouwen eerder al zien dat dit kán en ontwikkelde een breed gedragen standaard.”

De ondertekenende bouwpartijen en overheden willen een hogere ambitie dan de wet nu voorschrijft en bouwen vrijwillig woningen die toekomstbestendig zijn. Op de lange termijn is dit volgens de ondertekenaars niet voldoende. Voor toekomstbestendige woningbouw moeten breed gedragen en ambitieuze afspraken gaan gelden als landelijke norm. Daarmee kunnen gemeenten, de bouwsector en andere betrokken partijen beter, sneller en tegen lagere kosten bouwen voor de toekomst.

Leren en doen

De provincie Zuid-Holland brengt daarvoor al koplopers voor toekomstbestendige woningbouw samen binnen de Zuid-Hollandse Coalitie Toekomstbestendig Bouwen. In deze coalitie gaan ‘leren en doen’ hand in hand. Met de ondertekening van het convenant gaat de provincie ook buiten Zuid-Holland samenwerken om méér toekomstbestendige woningbouw te helpen realiseren.

Lees meer

Convenant Toekomstbestendige Woningbouw.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *