Archeologisch depot en Limes Erfgoedcentrum verhuizen naar Katwijk

De verhuizing van het Provinciaal archeologisch depot voor bodemvondsten in Zuid-Holland van Alphen aan den Rijn naar Katwijk is weer een stap dichterbij. Het archeologisch depot zal onderdeel worden van een nieuw bezoekerscentrum: het Limes Erfgoedcentrum, op te richten door de gemeente Katwijk. Gedeputeerde voor Zuid-Holland Willy de Zoete, wethouder Jacco Knape en hoogheemraad Waldo von Faber ondertekenden op 9 maart 2023 de intentieverklaring. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenden ook de gemeente Katwijk, de Werkgroep Romeinen, het Katwijks Museum, het Natuurcentrum Katwijk en Coast Busters de intentieverklaring voor het bezoekerscentrum.

De afgelopen anderhalf jaar bespraken partijen de mogelijkheden van huisvesting van het archeologisch depot in het nieuwe bezoekerscentrum in Katwijk. Met de intentieverklaringen verstevigden zij hun samenwerking en gaan zij de plannen verder uitwerken. De komende tijd worden de bouwplannen, de kosten en de plannen voor het bezoekerscentrum verder vormgegeven. Nadat de gemeenteraad van Katwijk hierop een positief besluit genomen heeft, moet ook nog definitieve besluitvorming binnen de provincie plaatsvinden.

Gedeputeerde voor Zuid-Holland Willy de Zoete: “Cultuur en erfgoed dragen bij aan een fijne leefomgeving. De instandhouding van onze rijke historische omgeving en het eeuwenoude erfgoed biedt onze inwoners een waardevolle fysieke herinnering aan ons verleden. Door een nieuw en adequaat archeologisch depot toe te voegen aan het verhaal van de Romeinse geschiedenis van Katwijk heeft de gemeente er een prachtige publiekstrekker bij. Met de hulp van enthousiaste vrijwilligers kan hier de geschiedenis van dit Werelderfgoed doorgegeven worden aan de huidige én toekomstige generaties.”

Het archeologisch depot en het bezoekerscentrum moeten straks een plek krijgen in het gebied van de uitwatering van de Oude Rijn. Dit markeert het eindpunt van de Romeinse grens, de Limes, in het westen van Nederland. Het gebied is in beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Limes Erfgoedcentrum

Het burgerinitiatief Werkgroep Romeinen uit Katwijk heeft zich ingezet om het nieuw te bouwen archeologisch depot van Zuid-Holland naar Katwijk te halen. En met succes tot nu toe. In Katwijk en Valkenburg zijn al langer plannen om de Romeinse grens meer zichtbaar te maken in de dorpen. Het Limes Erfgoedcentrum is daarbij heel belangrijk als markant punt in het verhaal. De schat aan archeologische vondsten van het UNESCO Werelderfgoed de Neder-Germaanse Limes, krijgen een goede plek in het bezoekerscentrum. Zo maakt het publiek verder kennis met deze unieke Romeinse nalatenschap.

Wethouder Jacco Knape: “Weer een stap! Er moet nog veel gebeuren en veel besluiten worden genomen. Maar we zijn er natuurlijk heel trots op als we straks én het archeologisch depot van de provincie in Katwijk hebben én een bezoekerscentrum met onze lokale trots. De ondergrondse plek aan de uitwatering is uniek en de perfecte plek voor het Limes Erfgoedcentrum. De samenwerking met alle partijen is goed. Met elkaar en samen met de omwonenden zetten we er de schouders onder om het voor elkaar te krijgen.”

Natuur beschermen en versterken

In de intentieovereenkomst zijn alle partijen overeengekomen dat er veel waarde wordt gehecht aan het ontzien van de natuur bij de ontwikkeling in dit gebied. De natuur wordt beschermd en waar mogelijk zelfs versterkt en de waterveiligheid gewaarborgd. Zo zal er onder meer goed rekening gehouden worden met het Natura 2000- gebied en met watercompensatie-, opvang en duurzaamheid.

Hoogheemraad Waldo von Faber: “Dit is een prachtige plek voor een bezoekerscentrum, zeker in combinatie met de Bubble Barrier die hier in het water ligt. Droge voeten en schoon water is niet vanzelfsprekend. Via het bezoekerscentrum maken we nog meer mensen bewust van de rol van het water. Niet alleen in het verleden maar ook in de toekomst.”

Bron: Provincie Zuid-Holland

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *